Wie komt u tegen?

Tijdens uw behandeling en op de dagbehandeling kunt u de volgende hulpverleners tegenkomen:

De oncoloog: Uw arts stelt de diagnose en maakt uw behandelplan. Uw arts zal samen met u beslissingen nemen over de voortgang van uw behandeling.

Oncologieverpleegkundigen: Zij dragen zorg voor de patiënten op de dagbehandeling. Ze dienen chemotherapie toe en geven informatie over de ziekten, de behandelingen, en de gevolgen hiervan.

Specialistisch oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten:
Zij zijn bevoegd om naast de verpleegkundige taken ook medische handelingen uit te voeren. Zij brengen de klachten van een patiënt in kaart, voeren lichamelijk onderzoeken uit, stellen een behandelplan op en regelen waar nodig vervolgonderzoek.

Andere medewerkers: Naast het medische team kunt u ook diëtisten, psychologen, onderzoekers, therapeuten, vrijwilligers en maatschappelijk werkers tegenkomen. Hier wordt nauw mee samengewerkt.

Tip:

Bespreek tijdens het voorlichtingsgesprek met de verpleegkundige wie uw aanspreekpunt wordt.