Bereid het gesprek voor

In het gesprek met de verpleegkundige/arts is er ruimte en aandacht voor uw vragen. Informatie kan bijvoorbeeld niet duidelijk zijn, of u heeft een specifieke vraag. Andere patiënten geven aan dat ze het soms lastig vinden om vragen te stellen. Ze willen niet klagen, of ze denken dat de arts wel weet wat het beste is.

Tip: Voelt u zich niet geremd om vragen te stellen! Uw arts of verpleegkundige zal dat juist waarderen. U kunt hen zien als uw adviesgevers.

Tip: Zet vast van te voren wat vragen op papier. Zeker als u het een lastig onderwerp vindt om te bespreken. Uw naaste kan u hierbij helpen. Betrek hem of haar hier ook in, zodat u samen een ‘team’ wordt.

Vragen noteren en stellen

“Bereid
Hier ziet u hoe zij zich op een gesprek voorbereiden en hoe zij hun vragen gesteld krijgen tijdens het gesprek.