Disclaimer

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, video’s, afbeeldingen, vragenlijsten en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.

Teksten op de site
De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder alle voorbehoud.

Cookies
Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U kunt via de browser cookies uitschakelen. Het weigeren en/of verwijderen van cookies kan ervoor zorgen dat u niet meer van alle mogelijkheden op de website gebruik kan maken.

Linken naar deze site
Het is voor bezoekers van Chemowijzer.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Subsidieverstrekker
Chemowijzer.nl is mogelijk gemaakt door subsidie van KWF Kankerbestrijding ‘Kanker en ouderen’.