Hulp bij het nemen van beslissingen

Meestal wordt er in ziekenhuizen direct na de diagnose de behandeling opgezet. U heeft wellicht zelf weinig tijd om over deze beslissing na te denken. Maar wat als u twijfelt of de beslissing nog niet heeft genomen? Onderstaande tips en vragen kunnen u helpen dit voor uzelf helder te krijgen.

Tip: Vraag uw arts. Als u moet beslissen of u de behandeling wel of niet wilt, kunt u de volgende vragen stellen aan uw arts:

 • Zijn er nog andere mogelijkheden dan de behandeling die u noemt?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende behandelmogelijkheden?
 • Wat betekenen deze voor- en nadelen voor mijn dagelijkse leven of andere ziekten?
 • Wat gebeurt er als ik afzie van behandeling?
 • Heb ik invloed op de startdatum van de chemotherapie?

Tip: U kunt alvast nadenken over wat voor u belangrijk is voordat u een gesprek heeft met uw arts over de behandeling. Zo kunt u tijdens het gesprek met de arts goed uw wensen aangeven. Uw wensen kunnen dan worden meegenomen bij het nemen van de beslissing. Om te bepalen wat belangrijk voor u is, kunt u zichzelf de volgende vragen stellen:

 • Hoe belangrijk is kwaliteit van leven voor mij?
 • Hoe belangrijk is langer leven voor mij?
 • Zijn er andere dingen die voor mij belangrijk zijn in het leven?
 • Zijn er onderzoeken of behandelingen waar ik erg tegenop zou zien of die ik liever niet zou ondergaan?
 • Zijn er bijwerkingen waar ik erg tegenop zou zien?
 • Zijn er andere dingen waar ik mij zorgen over maak als ik een behandeling onderga (bijvoorbeeld of ik wel thuis kan blijven wonen)?