Uit uw wensen of zorgen

Het is belangrijk om aan te geven wat u wilt, of waar u zich zorgen over maakt. U weet tenslotte zelf het beste wat goed voor u is! Andere patiënten geven aan het soms lastig te vinden om zorgen of gevoelens te uiten. Bedenk dat de verpleegkundige niet alleen informatie geeft, maar ook een luisterend oor biedt.

Tip: Probeer juist aan uw verpleegkundige te vertellen wat u bezighoudt en waar u zich zorgen over maakt.

Tip: Deel uw ervaringen met uw arts/verpleegkundige. Zo kunnen ze ook op tijd inspringen wanneer het nodig is.

Uit uw wensen of zorgen

“Uit
Hier ziet u hoe zij hun zorgen en gevoelens naar voren brachten tijdens een gesprek.