Wat kunt u verwachten

Hier ziet u een overzicht hoe het gesprek met de verpleegkundige eruit zal zien. Zo weet u wat u kunt verwachten. Het voorlichtingsgesprek is opgedeeld in 2 delen. Tussen de twee delen wordt een pauze ingelast. Wanneer u met de muis op onderstaande kopje of pijltje klikt, verschijnt er een korte uitleg.

Deel 1 (circa 25 minuten)

Kennismaking

Het gesprek begint met een kennismaking. De verpleegkundige zal proberen een beeld te krijgen van u en uw leefsituatie. Ook zal de verpleegkundige informeren naar uw vragen en uw behoeften aan informatie. Gezamenlijk zal worden vastgesteld welke onderwerpen aan de orde zullen komen.

De verpleegkundige zal vragen wat de arts al heeft verteld over chemotherapie. Als de arts nog niet verteld heeft wat het doel van de behandeling in uw situatie is, kan de verpleegkundige u dit uitleggen.

Informatie over chemotherapie en bijwerkingen

De verpleegkundige zal u uitleggen welke kuur u krijgt, hoe deze werkt en hoe deze wordt toegediend. Er zal besproken worden hoeveel kuren u krijgt en hoelang de kuur zal duren. Ook krijgt u informatie over de bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van de chemotherapie. Er wordt verteld hoe u met deze bijwerkingen om kunt gaan, en wat het ziekenhuis daaraan kan doen. De verpleegkundige vertelt in welke situaties u contact op moet nemen met het ziekenhuis.

Wilt u alvast meer lezen over chemotherapie, klik dan op het kopje ‘Chemotherapie’ bovenaan de pagina.

Pauze (circa 10 minuten)

Ruimte om informatie te laten bezinken

In deze pauze krijgt u de ruimte om de informatie even te laten bezinken. Ook kunt u de pauze gebruiken om (samen met uw naaste) na te gaan of er nog verdere vragen zijn.

Deel 2 (circa 25 minuten)

Nader te bespreken onderwerpen die u belangrijk vindt

U heeft hier uitgebreid de gelegenheid om onderwerpen te bespreken die voor u belangrijk zijn. Of om vooraf genoteerde vragen te stellen. De verpleegkundige kan ook nog onderwerpen aandragen om nader te bespreken.

Het kan helpen om alvast van te voren te bedenken welke onderwerpen of vragen u graag zou willen bespreken tijdens het gesprek. Hoe u dit kan doen en hoe u zich hierop kan voorbereiden, leest u in het overzicht onder het kopje ‘Bereid het gesprek voor’.

U kunt uw vragen uiteraard ook op een later tijdstip stellen, bijvoorbeeld op de eerste dag dat u voor uw kuur komt.

Samenvatting en afsluiting

De belangrijkste informatie wordt samengevat. De verpleegkundige geeft u een patiënten informatiemap mee. Ook op dat moment kunt u vragen stellen als er nog onduidelijkheden zijn. Tenslotte worden vervolgafspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het volgende ziekenhuisbezoek, om uw bloed te controleren en over de start van de behandeling.

Dit zei een patiënt:

“Het is natuurlijk altijd belangrijk dat je van te voren informatie krijgt. Zo kan je ook vragen stellen, of dat nu gaat over voeding of over een douchemiddel”.